• CA
 • ES
 • Logo Instagram Logo Linkedin

  Avís legal

  En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comercio Electrònic, l’informem que el Lloc Web i el portal d’Internet https://www.fotogrup.com/ (en endavant, el “Web”) és titularitat de FOTO GRUP SL, amb domicili social a CALLE JOAN GUELL 149, EN C, amb CIF nº B58318155. El present Avís Legal regula las condicions d’ús de l’esmentat portal d’Internet.

  Llei aplicable i jurisdicció

  Amb caràcter general les relacions entre FOTO GRUP SL i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

  Les parts renuncien expressament a l’aforament que els pogués correspondre i sometent expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

  Acceptació de l’usuari

  Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web que FOTO GRUP SL posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i activitats de la pàgina web.

  L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb FOTO GRUP SL.

  L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de las presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se a fer servir el lloc web.

  Accés a la web

  El accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

  En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals para accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat https://www.fotogrup.com/.

  Contingut i ús

  La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat

  intel·lectual i industrial de titularitat de FOTO GRUP SL o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

  L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per FOTO GRUP SL, al lloc web o als seus continguts.

  El titular del web no s’identifica amb les opinions vessades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret de efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com a la manera en què aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.

  La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de FOTO GRUP SL o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

  L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions  de qualsevol tipus no consentides per FOTO GRUP SL, al lloc web o als seus continguts.

  Propietat intel·lectual i industrial

  Els drets de propietat intel·lectual del contingut de las pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de FOTO GRUP SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que se citin les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de FOTO GRUP SL. Tots els nom comercials, marques o signes de qualsevol classe continguts en las pàgines web de l’empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

  FOTO GRUP SL no concedeix cap llicència o autorització d’us de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de FOTO GRUP SL.

  Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de FOTO GRUP SL serà considerat un incompliment greu dels drets  de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. FOTO GRUP SL es reserva el dret d’exercir davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

  Responsabilitat i garanties

  FOTO GRUP SL declara que ha adoptat las mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de seu lloc web així com l’absència de virus i components perjudicials. Tot i això, FOTO GRUP SL no pot fer-se responsable de las següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no pas limitatiu:

  La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.

  L’absència d’errors en aquests continguts i la correcció de qualsevol defecte que pogués succeir.

  L’absència de virus i/o altres components perjudicials.

  Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de FOTO GRUP SL.

  L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web.

  En conseqüència, FOTO GRUP SL no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin al lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de forma diligent.

  L’ús per menors d’edat del lloc web o del enviament de les seves dades personals sense el permís de seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d`Internet.

  Els continguts que l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

  La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

  FOTO GRUP SL podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, FOTO GRUP SL comunicarà a l’usuari, amb l’antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

  Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), FOTO GRUP SL es compromet a la eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

  Cookies

  FOTO GRUP SL fa servir cookies, als efectes d’optimitzar i personalitzar seva navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics de informació que se allotjar al propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb les creadores de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari.

  Tot i això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal mode que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

  Enllaços (links)

  La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de FOTO GRUP SL cap a altres llocs d’Internet té la finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. FOTO GRUP SL no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

  En cas que a altres webs s’hi estableixin enllaços a la pàgina web de FOTO GRUP SL, no s’hi entendrà que FOTO GRUP SL ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en què es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure’s a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens, il·lícit ús, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

  FOTO GRUP SL es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en què s’hi estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercir les corresponents accions judicials i extrajudicials.

  Modificació de les condicions

  FOTO GRUP SL es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament el present Avís Legal.